Doceniamy najlepszych Agentów – Klub TOP Agent LINK4

Wystartowała nowa inicjatywa, dzięki której możemy wspierać Agentów wyróżniających się swoim zaangażowaniem. Klub TOP Agent LINK4 zrzesza Agentów, którzy charakteryzują się osiąganiem wysokich wyników sprzedażowych oraz efektywną współpracą z LINK4.

Członkostwo w Klubie to nowe możliwości niosące za sobą zarówno korzyści biznesowe, inicjatywy zaplanowane wyłącznie dla Członków Klubu, jak i wsparcie w codziennej pracy.

– Tworząc klub, postawiliśmy sobie za cel docenienie najlepszych Agentów, z którymi współpracujemy. Chcemy z nimi tworzyć jeszcze silniejsze relacje niż dotychczas, oparte na wspólnych wartościach, takich jak zaufanie, otwartość czy dzielenie się wiedzą – wyjaśnia Łukasz Jantz, dyrektor Pionu Sprzedaży Agencyjnej LINK4. – Przed nami dużo pracy, by zbudować wartościową markę Klubu TOP Agent, ale po pierwszych reakcjach widzimy, że obraliśmy dobry kierunek.

10 lat temu podpisaliśmy pierwszą umowę agencyjną, a dziś współpracujemy z największymi multiagencjami w Polsce! Dlatego cieszy nas, że inauguracja tak ważnej inicjatywy jak Klub TOP Agent LINK4 zbiega się w czasie z 10. rocznicą rozpoczęcia współpracy LINK4 z Agentami.