Starszy Inżynier Danych (K/M)

Warszawa (REKRUTACJA ZDALNA)

Centrum Danych i Zaawansowanej Analityki w LINK4 poszukuje osoby na stanowisko Starszego Inżyniera Danych. Będziesz pracował/ła w dynamicznym zespole, który odpowiada za program transformacji w Data Driven Organization (m.in.: budowa wydajnego środowiska BI, budowa nowoczesnego Data Lake zasilającego inicjatywy oparte na Machine Learning). Korzystamy z nowoczesnych narzędzi do przetwarzania, eksploracji i analizy danych. Zespół aktywnie uczestniczy w transformacji firmy, co wiąże się rozwojem klasycznej analityki oraz BI, jak i wykorzystaniem w szerokim zakresie technologii Big Data.

Twoje zadania:
 • budowa procesów przetwarzania danych (Python/SQL) w oparciu o usługi chmurowe Azure (m.in. Databricks),
 • projektowanie procesów przetwarzania danych w czasie rzeczywistym (streaming) i wsadowym (batch),
 • optymalizacja procesów przetwarzania danych i optymalizacja kodów Python, SQL,
 • automatyzacja procesów zasilania i ich optymalizacja,
 • utrzymanie dokumentacji procesów zasileń,
 • implementacja procesów zarządzania jakością danych, w tym wdrożenie reguł walidacji danych, standardów wprowadzania danych,
 • wdrożenie automatycznych procesów monitorowania jakości danych.

Wystarczy, że:
 • biegle znasz SQL,
 • bardzo dobrze znasz język Python (obszar przetwarzania danych),
 • masz 2-3 lata doświadczenia w Spark/Databricks,
 • posiadasz doświadczenie w pracy na danych ustrukturyzowanych oraz nieustrukturyzowanych
 • masz doświadczenie w projektowaniu i budowaniu procesów przetwarzania danych.

Twoim dodatkowym atutem będzie jeśli:

 • znasz platformę SQL Server w obszarze Business Intelligence
 • masz doświadczenie w projektowaniu i budowie procesów ETL (SSIS, ADF, Airflow)
 • znasz bazy danych: relacyjne (PostgresSQL) i NoSQL (MongoDB)
 • znasz usługi Azure.

W zamian oferujemy Ci:
 • współpracę w oparciu o umowę o pracę,
 • w okresie pandemii pracę w trybie całkowicie zdalnym (jest również możliwość pracy w biurze – decyzja należy do Ciebie), po okresie pandemii możliwość dalszej pracy zdalnej, z koniecznością wizyty w biurze około raz w miesiącu (nasze biuro mieści się w Warszawie przy ul. Postępu 15),
 • wdrożenie na stanowisko pracy – przekażemy Ci naszą wiedzę oraz doświadczenie, abyś mógł/a komfortowo rozpocząć pracę i rozwijać swoje kompetencje,
 • świadczenia dodatkowe: prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, liczne akcje na rzecz pracowników, program Rodzina LINK4,
 • kulturę organizacyjną opartą na trzech wartościach: klient, mistrzostwo, szacunek – w centrum naszego zainteresowania zawsze jest klient, swoimi działaniami dążymy do mistrzostwa, a podstawą naszych relacji jest szacunek.

Aplikuj na stanowisko