Odwiedź nas na Facebooku i LinkedIn!

Specjalista ds. Kontroli Procesów Wewnętrznych (K/M)

WARSZAWA ( REKRUTACJA ZDALNA)

Na tym stanowisku będziesz realizować zadania kontrolujące poprawność i efektywność procesów w poszczególnych obszarach działalności Pionu Szkód w celu spełnienia biznesowych i grupowych wymagań oraz standardów. Będziesz raportować na temat zidentyfikowanych ryzyk lub nieprawidłowości, przygotowywać wyniki zadań kontrolnych oraz propozycje rekomendacji do podjęcia działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka lub nieprawidłowości.

Twoje zadania:
 • planowanie zadań kontrolnych i ich realizacja,
 • identyfikowanie obszarów działalności Pionu Szkód o wysokim poziomie ryzyka, które powinny być przedmiotem audytów doraźnych,
 • sporządzanie programów kontrolnych poprzez analizę ryzyk i mechanizmów kontrolnych w weryfikowanym obszarze,
 • dokumentowanie przeprowadzonych czynności kontrolnych zgodnie z wewnętrznymi wzorami i standardami,
 • sporządzanie raportów z zadań kontrolnych, w tym w ocena systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz proponowanie rekomendacji,
 • ocena stanu realizacji rekomendacji i zaleceń wydanych w ramach realizowanych kontroli,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za kontrole,
 • budowanie, rozwijanie i utrzymywanie ścisłej współpracy z osobami z kadry zarządzającej.

Wystarczy, że:
 • minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku lub w obszarze audytu.
 • minimum 5 lata doświadczenie w branży ubezpieczeniowej lub finansowej,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analizowania i syntetyzowania informacji,
 • skrupulatność i dokładność i uporządkowany sposób działania,
 • umiejętność ustalania priorytetów oraz terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
 • znajomość Pakietu Office na poziomie umożliwiającym tworzenie raportów, porównań oraz analiz,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • proaktywna postawa biznesowa,
 • rzetelność i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • chęć rozwoju i ciągłego zdobywania doświadczenia.

W zamian oferujemy Ci:
 • stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę.
 • pracę w trybie hybrydowym (spotkania w biurze raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb biznesowych). Nasze biuro mieści się przy ul. Postępu 15 w Warszawie,
 • wdrożenie na stanowisko pracy – przekażemy Ci naszą wiedzę i doświadczenie, abyś mógł/a komfortowo rozpocząć pracę i rozwijać swoje kompetencje,
 • pakiet benefitów (w przypadku umowy o pracę) – opiekę medyczną, dofinansowanie do karty Multisport, grupowe ubezpieczenie na życie oraz szereg inicjatyw na rzecz naszych pracowników,
 • możliwość uzyskania dodatkowych dni wolnych,
 • kulturę organizacyjną opartą na trzech wartościach: klient, mistrzostwo, szacunek – w centrum naszego zainteresowania zawsze jest klient, swoimi działaniami dążymy do mistrzostwa, a podstawą naszych relacji jest szacunek.

Aplikuj na stanowisko